Białe Kruki ze Szkół Niepublicznych przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami w Warszawie


    Jesień to okres bardzo wzmożonego ruchu "Białych Kruków". Wędrują one po różnych miejscowościach, zachęcając do udziału w tegorocznych konkursach "Wydajemy Własną Książkę"
i zakładania kolejnych bibliotek - gniazd "Białych Kruków". Ledwie się we wrześniu zagnieździły
na Gocławskiej, a już zdążyły polecieć do Bud Rządowych na "Noc Bibliotek". Teraz wybierają się do Ciechanowa i Ościsłowa. Ale nie martwcie się! W październiku na ich miejsce przybyły specjalne "Białe Kruki". Najlepiej jak ich autorzy i czytelnicy sami o sobie opowiedzą.


    "Jesteśmy uczniami Szkół Niepublicznych przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami w Warszawie. W szkołach uczymy się wielu ciekawych rzeczy, a przede wszystkim – jak rozmawiać  gestami, obrazkami, różnymi urządzeniami. W październiku chcemy Wam powiedzieć, że bardzo lubimy czytać i wyjaśnić, co znaczy AAC".


    "AAC (Alternative and Augmentative Communication) to alternatywa dla tych, którzy nie mogą
i nie potrafią mówić – tak jak większość z nas. To sposób porozumiewania się z otoczeniem, wyrażania potrzeb i myśli, tworzenia relacji z innymi. A to wszystko bez użycia mowy werbalnej. Komunikacja odbywa się przy użyciu znaku graficznego, gestu, liter, zdjęcia, a nawet przedmiotów.
Dzięki AAC możemy też czytać. I czytamy! Nieco inaczej może niż nasi zdrowi rówieśnicy,
ale na pewno sprawia nam to dużo frajdy".

 
     "Nauczyciele, terapeuci, rodzice tworzą i adaptują dla nas książki i teksty literackie, abyśmy
w pełni uczestniczyli w aktywnym czytaniu. Mamy więc książki ze znakami graficznymi, tablicami, komunikatorami, ale też dodatkowymi rekwizytami, które uatrakcyjniają czytanie, a także umożliwiają wielozmysłowe poznawanie świata. Nie tylko słuchamy i patrzymy na tekst, ale również jesteśmy aktywni! To jest właśnie czytanie uczestniczące".


Zapraszamy do naszego świata książek!

Komentarze