Rusza Konkurs Wydajemy Własną Książkę edycja 2018/2019

Książki należy nadsyłać do 29 marca 2019 r. Szczegóły poniżej.


KONKURS "Wydajemy własną książkę"
Młodzieżowy Dom Kultury
„MURANÓW” im. C. K. Norwida,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej,
Wolskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają do udziału w XXVI edycji wojewódzkiego konkursu
„Wydajemy własną książkę”.

I  Cele konkursu:
kształtowanie kultury czytelniczej,
pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży
oraz zachęcanie do podejmowania prób  samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej  i edytorskiej.

II  Uczestnicy i opiekunowie:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także  do uczestników indywidualnych. Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

III  Nagrody:
Każda nadesłana książka oceniana będzie w trzech kategoriach:

         - literackiej,
         - plastycznej,
         - edytorskiej.
Oceny dokona profesjonalne jury. Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł „Złotej Książki”.

IV  Sposób realizacji:
Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy kilku autorów. Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką. Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.
Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:

         - tytuł,
         - imię i nazwisko autora (autorów),
         - rok i miejsce wydania.

 W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.
Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację zawierającą:

     - tytuł książki
     - imię i nazwisko autora (autorów),
     - wiek autora (autorów),
     - rok i miejsce wydania,
     - imię i nazwisko opiekuna,
     - nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, a w przypadku uczestnika indywidualnego –    numer telefonu kontaktowego.
Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”. Nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział należy odebrać w dniu imprezy finałowej lub do końca roku szkolnego w siedzibie MDK „Muranów”. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Książki należy nadsyłać do 29 marca 2019 r. na adres:
MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10,
00-178 Warszawa.

Finał odbędzie się 28 maja 2019 roku w Muzeum im. Aleksandra Świętochowskiego na Gołotczyźnie. Zapraszamy do odwiedzenia strony www Muzeum. http://muzeumciechanow.pl/oddzial-w-golotczyznie/
Wybrane prace stają się własnością unikatowej Biblioteki Książki Dziecięcej przy MDK „MURANÓW”.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można:

w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”,
ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa,
tel. 22 635 82 85, 22 635 01 40
e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl,
www.mdk-muranow.waw.pl


w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,
ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa,
tel. 22 810 46 64 wew. 110
e-mail: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl; wydajemy.wlasna.ksiazke@gmail.com
www.pbw.waw.pl
w Wolskim Centrum Kultury
ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa,
tel. 22 632 31 91/96,
e-mail:sekretariat@wck-wola.pl 


Komentarze