Przybywa wisienek na naszym jubileuszowym torcie!


Otrzymaliśmy relację z Finału II Powiatowego Konkursu „Wydajemy Własną Książkę” w Ciechanowie. Nadesłała ją koordynatorka projektu – Anna Mieszkowska z Pedagogicznej Biblioteki w Ciechanowie.


14 marca 2018 roku odbyła się uroczystość finałowa II powiatowej edycji konkursu „Wydajemy Własną Książkę”. Głównym celem konkursu jest promowanie czytelnictwa, ale także rozbudzanie zainteresowań literackich i plastycznych dzieci i młodzieży.
Gospodarzem tegorocznej uroczystości była Pani Barbara Kamińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie im. 21.Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.


Na uroczystości obecni byli przedstawiciele honorowych patronów konkursu. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pani Jolanta Obidzińska – kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, reprezentująca Pana Sławomira Morawskiego, Starostę Powiatu Ciechanowskiego,
Pani Barbara Tokarska-Wójciak – rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz redaktor naczelny „Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego”,
Pani Anna Żebrowska, Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanowa – Pana Krzysztofa Kosińskiego,
Pani Janina Janakakos-Szymańska - Prezes Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich.
 W uroczystości uczestniczył Pan Robert Miszczuk z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, pomysłodawca konkursu.


Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu wokalnego „Wesołe Nutki” pod kierunkiem Pani Iwony Koziatek ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie. Występujący powitali wszystkich zebranych piosenką „Wszystkie dzieci nasze są”.


Następnie głos zabrała Pani Grażyna Brzezińska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, która powitała wszystkich zebranych. Wyraziła ogromną radość, iż konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół z terenu powiatu ciechanowskiego. Podziękowała wszystkim darczyńcom i sponsorom, nagrodzonym pogratulowała wygranych, a pozostałym uczestnikom podziękowała za udział.
Prowadząca uroczystość, Anna Mieszkowska, koordynator konkurs poprosiła o zabranie głosu kolejno: Panią Jolantę Obidzińską, Panią Annę Żebrowską oraz Panią Barbarę Kamińską. Wszystkie Panie podkreśliły ogromną radość z faktu, iż konkurs spotkał się z tak dużym odzewem ze strony dzieci i młodzieży. Podjęta inicjatywa jest niezwykle ważna i potrzebna, gdyż rozwija czytelnictwo a także pozwala rozwijać talenty młodych artystów.
Druga edycja konkursu również spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem: wpłynęło 47 prac, które wykonało 57 uczniów. Prace w kategorii literackiej oceniała Pani Janina Janakakos-Szymańska, w kategorii plastycznej Pani Urszula Michalska. Nagrodzono 35 osób, osoby te otrzymały dyplomy oraz nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez sponsorów oraz darczyńców.
Pani Janinia Janakakos-Szymańska w swoim wystąpieniu, podkreśliła, iż jury miało bardzo trudny wybór, gdyż wszystkie książki zostały „wydane” na bardzo wysokim poziomie. Przy ocenianiu prac głównym kryterium, którym kierowało się jury było to, aby książka została wykonana przede wszystkim samodzielnie przez autorów. Pani prezes OC SAP wyraziła ogromną radość z faktu, iż również i w tym roku udało się przyznać aż 4 książkom, tytuł „Złotej Książki”, czyli książki, która zdobyła najwyższą ilość punktów w obu kategoriach.
W dalszej część finału wręczono podziękowania honorowym patronatom, darczyńcom i innym osobom zaangażowanym w zorganizowanie finału przedsięwzięcia.
Za wsparcie finansowe zakupu nagród dla uczestników, serdeczne podziękowania zostały przekazane Panu Sławomirowi Morawskiemu - Staroście Powiatu Ciechanowskiego oraz Firmie „Bauer Print Sp. z o.o. w Ciechanowie. Panu Prezydentowi Krzysztofowi Kosińskiemu za honorowy patronat oraz upominki dla uczestników konkursu. Firmie Sigma Max w Ciechanowie oraz Wydawnictwu Egmont z Warszawy dziękujemy za bezpłatne podarowanie wielu nagród dla zwycięzców.
Wyrazy wdzięczności za rozpropagowanie konkursu oraz objęcie patronatem medialnym całego przedsięwzięcia należą się Pani Barbarze Tokarskiej-Wójciak – rzecznikowi prasowemu Starostwa Powiatowego, redaktorowi naczelnemu „Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego” oraz ks. Krzysztofowi Jończykowi Świerczyńskiemu - Dyrektorowi KRDP w Ciechanowie. Dziękujemy za nieocenioną pomoc w rozpropagowaniu konkursu na terenie powiatu.
Pani Janinie Janakakos-Szymańskiej oraz Pani Urszuli Michalskiej serdecznie dziękujemy za udział w pracach jury konkursu oraz za życzliwości i poświęcony czas.
Panu Robertowi Miszczukowi z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie serdecznie dziękujemy za opiekę merytoryczną oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami w trakcie przygotowań do konkursu. Dziękujemy za nieustające wsparcie i życzliwość.
Pani Barbarze Kamińskiej, Dyrektorowi SP Nr 4, Pani Ewie Włodarczyk, Pani Joannie Iwaszko wraz z „Roztańczoną Czwórką” oraz Pani Iwonie Koziatek z „Wesołymi Nutkami” oraz innym pracownikom szkoły, dziękujemy za pomoc i życzliwość w zorganizowaniu uroczystości finałowej.
Na zakończenie tej część finału, wystąpiła grupa taneczna „Roztańczona Czwórka” pod kierunkiem Pani Joanny Iwaszko.


Przy wręczaniu dyplomów i nagród Pani Grażynie Brzezińskiej pomagali: Pani Jolanta Obidzińska, Pani Janina Janakakos-Szymańska oraz Pan Robert Miszczuk.
W tegorocznej edycji konkursu „Wydajemy Własną Książkę” przyznano następujące wyróżnienia i nagrody.
Kategoria wiekowa – klasy I-III
NAGRODY – kategoria literacka
III miejsce ex aequo
- Anna Czarnecka ze Szkoły Podstawowej Nr 5 - za książkę „Prawo”
- Krystian Kobyłecki ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie – za książkę „Przyjacielski smutek”
- Błażej Podgórski ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie – za książkę „Nasze wycieczki”
II miejsce ex aequo
- Helena Bońkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 – za książkę „O niebieskiej skarpetce”
- Nikola Gadomska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz  II miejsce w kategorii plastycznej – za książkę „Moje Przyjaciółki”
- Maria Młyńczak ze Szkoły Podstawowej Nr 5 – za książkę „Biblioteczne wróżki”
- Izabela Milewska ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie – za książkę „Przygody Emotek”
I miejsce ex aequo:
- Lena Koncewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie – za książkę „Przygody wróżki Klementynki” – najmłodsza uczestniczka konkursu, otrzymała dodatkowo maskotkę z logo Urzędu Miasta w Ciechanowie
- Mateusz Lewicki ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej – za książkę „Tadzio w kosmosie” - najmłodszy uczestnik konkursu, otrzymał dodatkowo maskotkę z logo Urzędu Miasta w Ciechanowie
- Aniela Stypik ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie oraz I miejsce w kategorii plastycznej – za książkę „Inne spojrzenie”

NAGRODY – kategoria plastyczna
III miejsce
- Bartosz Kacprzak, Jakub Kozarzewski oraz Klaudiusz Siajkowski ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie – za książkę „Koledzy i Ja”
I miejsce ex aequo
- Nikola Grzymkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie – za książkę „Kombinuj z Nikolą – książka sensoryczna”
- Hanna Tyszka ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie – za książkę „Ludziki Brudziki ratują święta”

Kategoria wiekowa - klasy IV-VI
NAGRODY - kategoria literacka
III miejsce ex aequo
- Maja Krupińska ze Szkoły Podstawowej w Bądkowie – za książkę „Nawiedzony dom”  oraz III miejsce w kategorii plastycznej
- Kacper Krupiński ze Szkoły Podstawowej w Bądkowie – za książkę „Mruczek i Panterka” oraz III miejsce w kategorii plastycznej
- Wiktoria Mysiakowska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 – za książkę „Dziennik Perełki i Saby”
II miejsce ex aequo
- Karolina Metera ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie – za książkę „Przygody Gabrysia” oraz III miejsce w kategorii plastycznej
- Zuzanna Piotrowska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 – za książkę „Tajemnica jeziora”  oraz           I miejsce w kategorii plastycznej
- Zuzanna Rudnicka ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie – za książkę „Przygody szczeniaków” oraz II miejsce w kategorii plastycznej
I miejsce ex aequo zdobyły
- Anna Bieńkowska ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie – za książkę „Na granicy wyobraźni” oraz I miejsce w kategorii plastycznej
- Olga Chrabąszcz ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej – za książkę „W rytmie wiatru”
NAGRODY – kategoria plastyczna
III miejsce (nagrody wręczone z nagrodami w kategorii literackiej)
- Kacper Krupiński
- Maja Krupińska
- Karolina Metera
II miejsce 
- Zuzanna Rudnicka (nagroda wręczona z nagrodą w kategorii literackiej)
- Agata Sacherska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 – za książkę „Gagatki z królestwa Agatki”
I miejsce (nagrody wręczone z nagrodami w kategorii literackiej)
- Anna Bieńkowska
 - Zuzanna Piotrowska

Kategoria wiekowa – klasy VII i wyżej
NAGRODY - kategoria literacka
III miejsce ex aequo
- Maria Głowacka ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej - za książkę „Odliczanie do świąt”
- Patrycja Gregorczyk ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej - za książkę „Serce w Bałtyku”
- Julia Przybyłek ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej – za książkę „Mateuszek” -            I miejsce w kategorii plastycznej
II miejsce ex aequo
- Paulina Gburzyńska ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie – za książkę „Alone – Pozostawieni”
- Natalia Jakubiak ze Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie – za książkę „Mądry Król i wilki”
- Patrycja Napiórkowska ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie – za książkę „Wielobarwność uczuć” oraz I miejsce w kategorii plastycznej
- Piotr Rudnicki ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie – za książkę „Przyroda w wierszach” oraz III miejsce w kategorii plastycznej
- Paulina Zagórska ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie – za książkę „Początek końca”
- Natalia Zawadka ze Szkoły Podstawowej Nr 3 – za książkę „Spotkanie”
I miejsce
- Monika Radziejewicz ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie – za książkę „Skrzydlata”
NAGRODY – kategoria plastyczna
III miejsce (nagrody wręczone z nagrodami w kategorii literackiej)
- Paulina Gburzyńska
- Piotr Rudnicki
II miejsce (nagrody wręczone z nagrodami w kategorii literackiej)
- Monika Radziejewicz
I miejsce
- Milena Duszak ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie – za książkę „Nowe nie zawsze jest złe”
- Patrycja Napiórkowska (nagroda wręczona z nagrodą w kategorii literackiej)
- Julia Przybyłek (nagroda wręczona z nagrodą w kategorii literackiej)


Na uroczystości finałowej Pani Grażyna Brzezińska wraz z Pani Jolantą Obidzińską wręczyły dyplomy i statuetki za zdobycie tytułu „Złotej Książki”.
Tytuł „ZŁOTEJ KSIĄŻKI” w II powiatowej edycji konkursu zdobyły cztery książki:
- „Inne spojrzenie” autorstwa Anieli Stypik, uczennicy III klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie;
- „Na granicy wyobraźni” autorstwa Anny Bieńkowskiej, uczennicy V klasy Szkoły Podstawowej w Ościsłowie;
- „Skrzydlata” autorstwa Moniki Radziejewicz, uczennicy VII klasy Szkoły Podstawowej w Ościsłowie;
- „Wielobarwność uczuć” autorstwa  Patrycji Napiórkowskiej, uczennicy III klasy dawnego gimnazjum obecnie Szkoły Podstawowej w Kraszewie.    Chwilę wytchnienia zapewnił wszystkim kolejny występ zespołu wokalnego „Wesołe Nutki” z piosenką „Na raz na dwa”.

W naszym konkursie nie ma przegranych. Pani Dyrektor Grażyna Brzezińska oraz Pani Anna Żebrowska wręczyły niżej wymienionym uczestnikom, dyplomy oraz upominki za udział.
1. Bieńkowski Dawid -  Szkoła Podstawowa w Gąsocinie.
2. Budziszewski Igor - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
3. Cichalewska Dominika - Szkoła Podstawowa w Kraszewie
4. Cywińska Maja Szkoła - Podstawowa w Gąsocinie
5. Falenta Paweł - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
6. Golubski Kamil - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
7. Grabowska Weronika - Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
8. Ickiewicz Marek - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
9. Korpanty Gabriela - Szkoła Podstawowa Nr 4
10. Korpanty Jakub Jan - Szkoła Podstawowa Nr 4
11. Kraczkowski Paweł - Szkoła Podstawowa Nr 3
12. Molkowska Maja - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
13. Parol Igor - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
14. Pawlak Małgorzata - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
15. Rzepkowski Dawid - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
16. Sieczkowski Szymon - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
17. Sokołowska Karina - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
18. Szulińska Maja - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
19. Tupacz Antoni - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
20. Wieluńska Maria - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
21. Wierzchowski Jędrzej - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
22.  Żebrowska Wiktoria - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie


Podsumowaniem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom bibliotekarzom szkolnym, którzy niezwykle mocno zaangażowali się w przygotowanie uczniów ze swoich szkół do naszego konkursu, a ich podopieczni osiągnęli wysokie wyniki.
Listy gratulacyjne wręczono:
1. Pani Bogumile Blantenberg - ze Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie;
2. Pani Ewie Bystrek i Pani Dorocie Rękawek – ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie
4. Pani Monice Grzymkowskiej – ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie
5. Panią Monice Iwańską i Pani Jadwidze Jasińskiej – ze Szkoły Podstawowej           im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
7. Pani Joannie Jabłońskiej - ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
8. Pani Iwonie Jaskulskiej – ze Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie
9. Pani Elżbiecie Niszczocie – ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie
10. Pani Bogumile Siwkiewicz – ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Ciechanowie
11. Pani Ewie Włodarczyk – ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie
Wyrazy uznania i podziękowań należą się nauczycielom języka polskiego, nauczycielom plastyki, wychowawcom, którzy również wspierali swoich podopiecznych.
Doceniamy i dziękujemy za ich trud i pomoc. Podziękowania wręczono: Pani Agnieszce Bakalarskiej i Pani Agnieszce Fabisiak – ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie, Pani Marioli Chojnowskiej, Pani Beacie Chwaszczewskiej oraz Pani Beacie Kołakowskiej-Nowackiej ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Pani Dorocie Rutkowskiej – ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie, Pani Bożenie Wełnie – ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie oraz Pani Wioletcie Wróblewskiej – ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie.


Występem grupy tanecznej „ Roztańczona Czwórka” zakończyliśmy oficjalną część uroczystości finałowej II powiatowej edycji konkursu.
Po ceremonii wręczania nagród i wyróżnień wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek ufundowany przez Zakład Cukierniczy „Sadowski” z Ciechanowa.
  

W sali zorganizowana została również wystawa prac konkursowych, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu.
Nagrodzone prace zostaną wysłane do edycji wojewódzkiej konkursu do Domu Kultury „Muranów”. Pozostałe prace powstałe w konkursie stają się własnością Biblioteki „Białych Kruków” przy Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie. Będzie można je oglądać na wystawie w Wypożyczalni naszej Biblioteki w maju tego roku.


Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu „Wydajemy Własną Książkę”.

Opracowała: Anna Mieszkowska
nauczycieli bibliotekarz, koordynator konkursu, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Fotografie: Robert Miszczuk


Komentarze

  1. To niejedyna relacja z tej uroczystości! Warto zapoznać się z wiadomościami zamieszczonymi na stronach internetowych i facebooku SP w Gasocinie, SP w Kraszewie, SP w Ościsłowie, SP nr 3 i nr 4 w Ciechanowie. Fajne są też zdjęcia z zeszłego roku!!! Zapomniałem o fotorelacji Biblioteki Pedagogicznej.
    Cip, cip, cip...

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz