Żegnamy bliską nam Anielę Moszyńską malarkę, pedagoga, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”.

Żegnamy bliską nam Anielę Moszyńską malarkę, pedagoga, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”. Osobę, której wkładu w Konkurs „Wydajemy Własną Książkę”, nie jestem dziś w stanie opisać. 


Posłużę się zatem Internetem: 
1.  Aniela Moszyńska –  W tym życiorysie brakuje informacji, które znajdują się w innym haśle:
2. Wydajemy własną książkę - Z części dotyczącej historii programu dowiemy się, że: projekt „Wydajemy własną książkę” był elementem autorskiego, ekologicznego, programu Marii Podlasieckiej pt. „Drzewo”, mówiącego o korzyściach, jakie daje człowiekowi drewno. Jeden z konarów dotyczył papieru a odrastająca od niego gałąź – książki. Został zrealizowany w roku szkolnym 1993/1994 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej i m.st. Warszawy . Wykorzystując zasoby Biblioteki przeprowadzono wraz z profesjonalistami - Danutą Wawiłow, Zofią Bisiakową i Wojciechem Rozwadowskim - warsztaty wprowadzające uczestników w świat książki. Efekt rocznej pracy przeszedł wszelkie oczekiwania a  młodzi autorzy postanowili pozostawić swe dzieła jako zalążek przyszłej biblioteki. Wówczas, Aniela Moszyńska - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”, zaproponowała wprowadzenie konkursu „Wydajemy własną książkę” jako stałą pozycję programową obu placówek ( MDK i PBW). Realizację następnych edycji konkursu i opiekę nad rozrastającą się biblioteką powierzono Barbarze Woźniak i Jolancie Rajskiej.  źródło: archiwum Autora

Pani Dyrektor (bo dla mnie zawsze była Panią Dyrektor) nie tylko była współtwórcą „Warszawskiej Biblioteki Białych Kruków”, ale należała też do osób pragnących tę ideę upowszechnić w całym naszym kraju i nie tylko. Tak doszło do podpisania porozumienia w sprawie „ Klubów Bibliotek Białych Kruków”. Poniżej publikujemy kopię tego „Porozumienia”. 


Jak widzicie była z nami od początku…

 
Robert Miszczuk  

Komentarze

  1. Jestem niezmiernie wdzięczna Panu Robertowi Miszczukowi za tak piękne utrwalenie roli Pani Anieli Moszyńskiej, w budowie fundamentów Konkursu, który tak pięknie
    - a nieprzewidzianie - stał się podstawą akcji, rozpowszechnionej dziś na terenie całej Polski.
    Zasłużyła na taką pamięć...

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz