Posty

Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla dzieci i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie. 25 października 2016 roku – spotkanie sieci współpracy i samokształcenia